VLINDER voor steden en gemeenten

De relatie tussen landgebruik en atmosfeer is in tijden van een veranderend ruimtegebruik en klimaatverandering zeer relevant voor lokale overheden. Zo trachten heel wat Vlaamse steden inzicht te krijgen in het hitte-eiland effect in hun stad om op die manier gepaste maatregelen te kunnen treffen om de extra hittestress in te perken. Heel wat steden en gemeentes ondersteunen dan ook het VLINDER meetnetwerk.

Het is duidelijk dat 1 of meerdere VLINDER weerstation(s) op het grondgebied voor een gemeente interessant kan zijn. Zo beschikt men daarmee in realtime over nauwkeurige, lokale meteorologische data. Het MOCCA netwerk, een realtime klimaatnetwerk in de stad Gent, illustreert dit. Met dit netwerk kan men in detail het lokale, stedelijk hitte-eiland in kaart te brengen, wat waardevolle informatie is voor de lokale overheid. Het netwerk is dan ook opgenomen in bv. het klimaatadaptatieplan van Gent. Daarnaast voeren heel wat gemeenten hebben een beleid rond bewustwording van hun inwoners en jongeren rond klimaat en duurzaamheid. Het VLINDER initiatief is een opportuniteit voor heel wat steden en gemeenten om nieuwe, lokale kennis op te doen. Om deze redenen zien we dat heel wat mee zoeken naar de meest interessante meetlocaties voor weerstations. In de verderzetting van het project (vanaf december 2020) merken we dat ook heel wat steden en gemeentes peter wensen te worden van de weerstations op hun grondgebied.

Vlindernetwerk Overzicht van het Vlinder-netwerk met alle lokale partners waaronder heel wat steden en gemeentes. (situatie mei 2021)

Door de grote interesse om deel te nemen aan het VLINDER project is slechts ongeveer 1 op 8 locaties uiteindelijk weerhouden. Indien je als gemeente of stad samen met scholen op je grondgebied wenst in te stappen in het VLINDER project, kan je steeds contact opnemen.