VLINDER voor steden en gemeenten

De relatie tussen landgebruik en atmosfeer is in tijden van een veranderend ruimtegebruik en klimaatverandering zeer relevant voor lokale overheden. Zo trachten heel wat Vlaamse steden inzicht te krijgen in het hitte-eiland effect in hun stad om op die manier gepaste maatregelen te kunnen treffen om de extra hittestress in te perken. Heel veel steden en gemeentes hebben dan ook samengewerkt met secundaire scholen om deel uit te maken van het VLINDER meetnetwerk.

Het is duidelijk dat 1 of meerdere VLINDER weerstation(s) op het grondgebied voor een gemeente interessant kan zijn. Zo beschikt men daarmee in realtime over nauwkeurige, lokale meteorologische data. Het MOCCA netwerk, een realtime klimaatnetwerk in de stad Gent, illustreert dit. Met dit netwerk kan men in detail het lokale, stedelijk hitte-eiland in kaart te brengen, wat waardevolle informatie is voor de lokale overheid. Het netwerk is dan ook opgenomen in bv. het klimaatadaptatieplan van Gent. Daarnaast voeren heel wat gemeenten hebben een beleid rond bewustwording van hun inwoners en jongeren rond klimaat en duurzaamheid. VLINDER initiatief is een opportuniteit voor heel wat steden en gemeenten om nieuwe, lokale kennis op te doen. Om deze redenen hebben we ook heel wat samenwerkingen gezien tussen steden en gemeentes enerzijds (soms aangevuld met bedrijven) en secundaire scholen anderzijds om samen zo sterk mogelijke voorstellen in te dienen voor VLINDER locaties.

Vlindernetwerk Op basis van wetenschappelijke selectiecriteria zijn de 58 locaties geselecteerd. Heel wat regio's en steden zijn daarbij uit de boot gevallen.

Door de grote interesse om deel te nemen aan het VLINDER project is slechts ongeveer 1 op 8 locaties uiteindelijk weerhouden. Indien je als gemeente of stad samen met scholen op je grondgebied verder zou willen gaan met VLINDER, kan je steeds contact opnemen.