VLINDER voor onderzoekers

De VLINDER data zijn in near-realtime beschikbaar online. Geinteresseerde onderzoekers kunnen met deze data aan de slag te gaan. Maar er is meer...

Meteorologische data in uiteenlopende omgevingen hebben een grote waarde, en de komende jaren zullen de VLINDER data gebruikt worden om hoge-resolutie weersvoorspellingen te evalueren en om meer inzicht te krijgen in bv. het stedelijk hitte-eiland effect in Vlaanderen en Brussel. De resultaten hiervan zullen in wetenschappelijke publicaties te raadplegen zijn.

Maar de gebruiksmogelijkheden van de data van dit unieke netwerk gaat voor dan louter meteorologisch onderzoek. Zo worden de data van het MOCCA netwerk in Gent niet enkel voor weer en klimaatsonderzoek gebruikt maar ook door architecten, ingenieurs, geologen,... Met VLINDER wordt er een nog ruimere database beschikbaar en al deze metingen zijn meteen online te vinden. Onderzoekers die hiermee aan de slag willen, kunnen contact opnemen voor meer informatie (bv. metadata,...).

Overzicht locaties Temperatuursdata (1-uur gemiddelde waardes) voor de VLINDER stations in de regio Antwerpen. Bemerk dat tijdens de heldere Kerstnacht we een winters
hitte-eiland meten met tot 4°C verschil tussen de landelijke Vlinder 48 Sint-Gillis-Waas en Vlinder 13 Antwerpen in het stadscentrum.


VLINDER als modulair netwerk

De beschikbaarheid van 70 identieke, nauwkeurige meetstations in zeer uiteenlopende locaties maakt van VLINDER een uniek netwerk dat ook voor andere toepassingen gebruikt kan worden. Er zijn immers heel wat andere observaties die sterk afhangen van de precieze omgeving denken we maar aan luchtvervuiling, geluidshinder,... Alle meetstations zijn overgedimensioneerd en modulair opgebouwd wat toelaat om op termijn extra sensoren toe te voegen aan de meetstations. Zo kan het VLINDER meteorologische netwerk in de toekomst met beperkte investeringen uitgebreid worden tot bv. een Vlaams lichtpollutienetwerk. Vandaag al worden er met experten uit andere onderzoeksdomeinen de eerste tests gedaan voor zulke uitbreidingen.

Onderzoekers die interesse hebben (bv. voor extra sensoren), kunnen steeds contact opnemen.