Partners van het VLINDER project

Het Vlinder-netwerk wordt geleid door de vakgroep Fysica en Sterrenkunde (Universiteit Gent). Het project wordt ondersteund door tientallen lokale partners. Daarnaast zijn er ook heel wat andere wetenschappelijke, educatieve en technologische partners betrokken om het project in goede banen te leiden.

Het Vlinder-netwerk is vandaag operationeel met de steun van vele lokale partners. Het gaat hierbij voornamelijk om steden, gemeentes, provincies en bedrijven. Daarnaast zijn er ook een aantal andere partners betrokken zoals een golfclub, natuurgebieden en een Rotary club. Een volledig overzicht van alle betrokkenen vindt u hieronder.


Overzichtskaart Vlinder 2.0 Overzichtskaart van Vlinder 2.0 netwerk met daarbij de logo's van alle partners.

Tenslotte zijn er ook heel wat wetenschappelijke, educatieve en technologische partners die de afgelopen jaren bijgedragen hebben tot het uitwerken van dit project. Deze zijn onderaan de pagina opgelijst