Onderzoek zelf thermisch comfort in Vlaanderen tijdens 2020 hittegolf

Afgelopen zomer kenden we een hittegolf van 12 dagen, maar was deze hittegolf op elke locatie in Vlaanderen even intens? Welk effect had deze hittegolf nu eigenlijk op ons welzijn als we ons buiten bevonden? Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen berekenen leerlingen uit het secundair het thermisch comfort op de locaties uitgerust met een Vlinder weerstation.

Thermisch comfort is een maat voor hoeveel hitte- en koudestress die we ervaren op een bepaalde plaats. Dit wordt beïnvloed door verschillende factoren zoals de weersomstandigheden, de omgeving, de activiteit die we uitoefenen, de kledij die we dragen... Met behulp van de Vlinder weerstations kennen we de weersomstandigheden (de temperatuur, de luchtvochtigheid, de neerslag...) en daarnaast wordt de hoeveelheid schaduw, zonnestraling en uitstraling berekend op basis van een foto van de hemelkoepel. Zo kan vervolgens de mate van hittestress berekend worden op ieder tijdstip. Lopen in de blakende zon of in een park met bomen die schaduw creëren, de keuze is snel gemaakt op warme dagen.

Analyse van hittestress tijdens hittegolf augustus 2020

Hittegolven kunnen we helaas ook terugvinden in de oversterfte cijfers. Zo ook voor de hittegolf van augustus 2020 die samenvalt met een periode van oversterfte van bijna 1500 Belgen. Gegeven de klimaatverandering verwachten we de komende decennia een toename in het aantal en de intensiteit van hittegolven. Vandaar dat het belangrijk is om het thermisch comfort tijdens zulke periodes te bestuderen. Recent verscheen bijvoorbeeld een studie waarin de hittestress in Gent tijdens de historische juli 2019 hittegolf bestudeerd werd.

Als je dat wenst, kan je zelf eens aan de slag gaan om de hittestress in Vlaanderen tijdens de augustus 2020 hittegolf te bestuderen. Alle gegevens van de verschillende Vlinder locaties worden immers samengebracht om het thermisch comfort in Vlaanderen in zijn geheel te kunnen bestuderen. Wil je zelf graag op onderzoek in jouw buurt? Dat kan! Het te volgen stappenplan is voor iedereen beschikbaar hier . Dit is een mooi project voor secundaire scholen, ook zij die niet over een Vlinder weerstation beschikken kunnen aan de slag. Maar ook als klimaatambtenaar of geïnteresseerde burger kan je dit eens proberen, alles is gratis beschikbaar. Het fisheye lensje kan worden verkregen door dit formulier in te vullen .


Fish-eye lens Fisheye lensje op smartphone om foto te nemen om de hoeveelheid schaduw te kunnen inschatten (belangrijk voor berekening thermisch comfort).
Fish-eye lens Nemen van fisheye foto bij Vlinder 1 Melle.