Educatief materiaal VLINDER

Vlaamse leerlingen zullen aan de slag gaan met de meetresultaten van het VLINDER netwerk tijdens hun lessen. Daarom is het belangrijk dat de leerlingen begrijpen wat het weer precies is en waarom dit zo sterk kan verschillen van plaats tot plaats. Het VLINDER project heeft zich daarom ingezet om educatief materiaal te ontwikkelen in de vorm van een online leerpad. Het online leerpad is gratis en mag vrij gebruikt worden.

Aan de slag met het VLINDER leerpad

Een online leerpad is een website die de leerlingen (of geïnteresseerden) kunnen doorlopen waarbij ze meer te weten komen over meteorologie. Vele concepten en fenomenen worden aangeleerd door tekst, filmpjes, vragen en simulaties. Het leerpad richt zich tot leerlingen van de 3de graad secundair onderwijs. De inhoud van het leerpad is vakoverschrijdend en er zijn veel keuzemogelijkheden aangebracht zodat dit leerpad flexibel gebruikt kan worden in het onderwijs. De inhoud en structuur van het leerpad kan je terugvinden op de hoofdpagina van het leerpad.

Overzicht locaties Een stukje uit het VLINDER leerpad temperatuur waarin leerlingen leren welke processen de temperatuur op aarde bepalen.

Twee verschillende modules

Het online lesmateriaal bevat twee leerpaden: leerpad temperatuur en leerpad analyse.

Leerpad temperatuur introduceert bij de leerlingen een theoretische basis over meteorologie en meer bepaald over de temperatuur en temperatuursverschillen op aarde. Zowel de grootschalige processen (zoals het broeikaseffect) als lokale processen (stedelijk hitte-eiland effect) komen hierin aan bod. Het doel is dat de leerlingen begrijpen welke fysische processen invloed hebben op de temperatuur en inzicht vergaren over het evenwicht tussen al deze processen (de energiebalans).

Leerpad analyse gaat concreet aan de slag met de eigenlijke VLINDER metingen en laat de leerlingen toe om zelf de data te onderzoeken. In deze module worden technieken en voorbeelden aangebracht waarbij de theoretische concepten, uit de module temperatuur, getest worden met de VLINDER metingen. De leerlingen ontdekken, aan de hand van voorbeelden, een aantal basismethodes uit de data analyse. Het doel is dat de leerlingen in staat zijn om hun eigen wetenschappelijke hypothese te testen door zelf de VLINDER data te analyseren.

Geinteresseerd, ga meteen aan de slag met het online leerpad.

Hebben jouw leerlingen een interessante analyse uitgevoerd? Heb je suggesties of bemerkingen? Laat het ons weten via vlinder @ ugent.be